Тривалі часи в англійській мові

Тривалими часами в англійській називаються всі граматичні часи групи Continuous. Таким чином, якщо в назві часу на другому місці стоїть саме це слово (яке в перекладі власне означає «безперервний»), ви будете знати, що він є тривалим часом. Чому тривалим? Тому що ця група часів вказує на дію, яка відбувається, відбуватиметься чи буде відбуватися певний відрізок часу, тобто не є вичерпною в конкретному одноразовому моменті.

Впевнено здолайте бар'єри мовлення! Реєструйтеся на наші курси англійської мови https://grade.ua/uk/adults/ та розкрийте свій потенціал в міжнародному спілкуванні.

Як утворюються тривалі часи

Перш за все варто запам’ятати просту лінгвістичну «формулу» утворення всіх тривалих часів: 

Subject + be + -ing form

Отож, для побудови стверджувального речення, необхідно поставити допоміжне дієслово be у теперішньому, минулому чи майбутньому часі після виконавця дії (subject), а потім поставити основне дієслово з закінченням -ing (також «інгова» конструкція називається present participle). 

Відповідно, для утворення заперечення ми мусимо обов’язково вжити частку not: 

Subject + be + not + -ing form

Для запитання виносимо допоміжне дієслово be на першу позицію в реченні: 

Be + subject + -ing form? 

А тепер перейдімо власне до часів тривалої групи! 

Present Continuous

I am working at the moment.

I am not working at the moment.

Are you working at the moment?

Теперішній тривалий час вживається в таких випадках: 

Для позначення дії, яка відбувається на цей момент або приблизно у момент повідомлення про неї у розмові:

Joshua is driving home from work. 

Для повідомлення про тимчасові ситуації, такі, що будуть тривати певний відрізок часу, але одноразово:

They are painting old fence next month. 

Для опису мінливої ситуації, такої, що зазнає змін цієї миті:

A worrying amount of rare species are becoming extinct these days.

Для позначення попередньо спланованих планів в найближчому майбутньому: 

Jessicah is meeting her best friend this evening. 

Для позначення роздратування діями інших з такими прислівниковими маркерами як always, all the time etc.: 

My dad is always taking the bathroom when I’m in a rush.

Також зверніть увагу на маркери часу Present Continuous: (right) now, at present, at the (very) moment, at this exact time/moment, nowadays, this morning/afternoon/evening, this week/month, next week/month, today, tonight. 

Past Continuous 

I was cooking all morning.

I was not cooking all morning.

Were you cooking all morning?

Минулий тривалий час вживаємо в таких випадках: 

Для позначення дії, що була у процесі виконання до того моменту, як її перервала інша дія. Таким чином «довга» дія у процесі виражається через Past Continuous, а «коротка» дія набуває форми Past Simple:

I was dancing to the new Shakira song as someone knocked at the door.

Для позначення двох (або більше) дій, які відбувалися одночасно в минулому:

Julian was washing the dishes while Max was cleaning the pipes.

Для художнього опису ситуації, для надання уявлення про атмосферу: 

The rain was falling, the fireplace was roaring, and Kate was crying heartbrokenly on the sofa. 

Для позначення дії, яка була у процесі виконання у точний час в минулому. При цьому, ми не вказуємо ні конкретний час початку дії, ні її кінця:

He was heading to visit ill Mr Roberts at 7 o’clock in the evening. 

Маркери часу минулого тривалого часу: as, while, whereas, when, yesterday, last night/week/month/year, in the morning/afternoon/evening, all day/week, all morning/afternoon/evening. 

Future Continuous 

I will be dancing tomorrow.

I will not be dancing tomorrow.

Will you be dancing tomorrow?

Як бачимо з прикладів, допоміжне дієслово be перетворюється на will be в майбутньому тривалому часі, отож побудова дещо розширюється і тим самим трішки відрізняється від теперішнього і минулого часу:

Subject + will be + -ing form

Subject + will not be + -ing form

Will + subject + be + -ing form

Ми вживаємо майбутній тривалий час у наступних випадках:

Для позначення дії, яка буде в процесі реалізації у визначений час в майбутньому:

We won the lottery! This time next week we’ll be drinking cocktails on the board of the most expensive cruise ship in the world!

Для позначення дії, яка точно відбудеться як результат рутинного укладу справ або попередньої домовленості:

My mom will be attending a fitness class next week.

Для ввічливого прохання у формі запитання стосовно чиїхось майбутніх планів:

Will you be going to the supermarket tomorrow?

Часові маркери майбутнього тривалого часу: soon, later, tomorrow, in an hour/ two days/ a week, on Monday, at the weekend, next week/month.

Запишіться на наші курси корпоративної англійської https://grade.ua/uk/corporate/ та здобудьте навички для успішного спілкування з партнерами по всьому світу.

Підсумки

Як бачимо, тривалі часи в англійській – справжні рятівники, коли ми хочемо сповістити когось або повідомити інших про безперервні дії у процесі. Сподіваємося, наш урок став вам у пригоді, і ви тепер не будете вагатись при виборі потрібного тривалого часу. Якщо вас цікавить ще більше корисних граматичних уроків – чекаємо на вас у нашому мовному центрі.