Городской совет – «зона» беззакония

Поразительно!

Вчера на сессии городского совета при рассмотрении вопроса «Про затвердження на посади заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради” (файл s-gs-043) были нарушены 5 пунктов, 4 статей, 3 Законов Украины и 8 пунктов, 5 статей Регламента городского совета.

Это, несомненно,  рекорд, достойный книги Гиннеса!

Вот эти пункты.

1.  Пункт 3 статьи 15 Закона Украины “Про доступ до публічної інформації в Україні” в части обнародования  проекта решения за 20 дней до его рассмотрения.

“Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття”

(здесь и далее курсивом выделен текст соответствующих статей законов Украины и Регламента городского совета).

“Рішення про обрання секретаря ради, затвердження на посаду заступників сільського, селищного голови та звільнення їх з посад слід приймати відповідно до закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з  урахуванням вимог статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації в Україні” щодо оприлюднення проекту рішення за 20 днів до розгляду”

(із роз’яснення комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації від 01.09.2011 року №04-33/19-330).

Проект решения о роспуске исполнительного комитета был размещен на сайте городского совета 14 декабря, за день до сессии.

2. Пункт 10 статьи 22 Регламента городского совета в части информирования депутатов и населения о созыве сессии городского совета и вопросах, которые предполагается вынести на рассмотрение сессии не позднее за 10 дней до проведения сессии

“Рішення про скликання сесії Ради відповідно до частин третьої, п’ятої та сьомої цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради”.

Распоряжение городского головы от 13.12.2016 года №345р о переносе сессии на 15 декабря было размещено на сайте городского совета 14.12.2016 года, за день до сессии.

3. Пункт 5 статьи 23 Регламента городского совета в части подачи проектов решений в аппарат городского совета за 30 дней до их рассмотрения.

“Пропозиції до порядку денного чергової сесії Ради із зазначенням доповідача, проектом рішення та іншими матеріалами, що планується винести на розгляд Ради, подаються до апарату Ради в друкованій та електронній формі не пізніше як за 30 днів до їх розгляду на пленарному засіданні Ради, крім випадків термінового розгляду питань”.

Проект решения о роспуске исполнительного комитета появился в аппарате городского совета 14 декабря, за 1 день до сессии.

Проект решения об утверждении на должностях заместителей городского головы было роздано в ходе сессии непосредственно перед голосованием.

4.  Пункт 2 статьи 24 Регламента городского совета в части подготовки Повестки дня сессии за 14 дней до дня соответствующего пленарного заседания.

“Проект порядку денного чергового пленарного засідання Ради готується апаратом Ради і повинен бути готовим не пізніше ніж за чотирнадцять днів до дня відповідного пленарного засідання Ради”.

Проект Повестки дня сессии был роздан депутатам в сессионном зале перед началом сессии.

5. Пункт 14 статьи 23 Регламента городского совета в части предоставления депутатам не позднее, чем за 7 дней до дня проведения сессии проектов решений и материалов, которые планируется на ней рассматривать.

“Проекти рішень та інші матеріали, що плануються до розгляду на засіданні Ради надсилаються апаратом Ради не пізніше ніж за сім днів до дня проведення  засідання Ради на електронну пошту депутатів Ради, а за письмовою заявою депутата Ради надаються йому в той самий термін у друкованому вигляді на паперовому носії”.

Проекты решений сессии были розданы депутатам в сессионном зале перед началом сессии. Никаких материалов предоставлено не было.

6. Пункт 5 Статьи 47 Закона Украины “Про місцеве самоврядування в Україні” в части предварительного рассмотрения постоянными комиссиями городского совета кандидатур, предлагаемых к утверждению городским советом, подготовки выводов по этим кандидатурам.

“Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань”.

Кандидатуры заместителей городского головы постоянными комиссиями предварительно не рассматривались и соответствующие выводы не готовились.

Пункт 2 (абзац 2) Статьи 19 Регламента городского совета в части необходимости обязательного обсуждения в постоянных комиссиях городского совета.

“Постійні комісії ради “Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань”.

Кандидатуры заместителей городского головы постоянными комиссиями предварительно не рассматривались и соответствующие выводы не готовились.

7.   Пункт 2 статьи 28 Закона Украины “Про статус депутатів місцевих рад” в части права депутатских фракций предварительно обсуждать кандидатуры должностных лиц, которые утверждаются городским советом.

“Депутатські групи, фракції мають право попередньо обговорювати кандидатури посадових  осіб,  яких обирає, призначає чи затверджує рада”.

Не все депутатские фракций имели возможность предварительно обсудить кандидатуры заместителей городского головы в связи с отсутствием списка кандидатов.

Пункт 2 (подпункт 2) статьи 8 Регламента городского совета в части предварительного обсуждения кандидатур должностных лиц, которые утверждает городской совет.

“Перед внесенням на розгляд Ради кандидатур заступників голови, членів виконавчого комітету, інших кадрових пропозицій, вони попередньо обов’язково обговорюються у постійних комісіях Ради і депутатських фракціях, які готують щодо кандидатур відповідні висновки”.

Ни  постоянные комиссии совета, ни все депутатские фракций имели возможность предварительно обсудить кандидатуры заместителей городского головы в связи с отсутствием списка кандидатов и подготовить соответствующие выводы.

Пункт 2 (абзац 3) статьи 19 Регламента городского совета в части предоставления информационных материалов о предлагаемых к утверждению кандидатах постоянным комиссиям, депутатским фракциям не позже, чем за 5 дней до их заседания.

“Постійні комісії, депутатські фракції, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, не пізніш як за 5 днів до свого засідання повинні отримати через апарат ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур”.

Ни одна постоянная комиссия, ни одна депутатская фракция не получали информационные материалы о кандидатах на должность заместителя городского головы.

8. Пункт 2 статьи 51 Закона Украины “Про місцеве самоврядування в Україні”  в части определения количественного и персонального состава исполнительного комитета

“Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради - за пропозицією голови відповідної ради”.

Количественный состав исполнительного комитета на 12-й сессии городским советом не определялся, персональный состав - не утверждался.

Пункт 2 статьи 19 Регламента городского совета в части определения и утверждения количественного и персонального состава исполнительного комитета.

“Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою. Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією міського голови”.

Количественный состав исполнительного комитета на 12-й сессии городским советом не определялся, персональный состав - не утверждался.

9. Пункт 3 статьи 51 Закона Украины “Про місцеве самоврядування в Україні”  в части состава исполнительного комитета.

“Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради - голови відповідної ради, заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. Міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури”.

Вывод: Заместители городского головы не могут быть сами по себе, они могут быть только членами исполнительного комитета  (читай внимательно формулировку пункта 3 статьи 51 закона).

Исполнительный комитет на 12-й сессии городского совета решением сессии был распущен, а новый комитет создан не был.  

Посмотрите на название главного вопроса вчерашнего дня: “Про затвердження на посади заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради”.

Вопрос: заместителями городского головы какого исполнительного комитета стали “утвержденные” вчера товарисчи? ИСПОЛКОМ ВЕДЬ РАСПУЩЕН!

P.S. Кто на нашей “зоне” “хазяин”, все мы знаем (сами выбирали), а вот настоящий “смотрящий”, благодаря принятому вчера незаконному решению, похоже, появился. Боюсь, чтобы безобразия 12-й сессии не превратились в сплошной беспредел.